DELLNER COUPLERS - Zakład Sprzęgów Kolejowych
DELLNER COUPLERS - Zakład Sprzęgów Kolejowych

DELLNER COUPLERS - Zakład Sprzęgów Kolejowych

Adres: Gdynia ul. Chwaszczyńska
Data: 2002 – I etap ,2005 – II etap
Współautorstwo: arch. B. i P. Jurago – Studio Kwadrat

Inwestor: Dellner Couplers Sp. z o.o.
Faza: realizacja

Poprzedni projekt