Analiza urbanistyczna osiedla mieszkaniowego

Adres: Gdańsk, ul Myśliwska
Data: 2015

Inwestor: Inwestor prywatny
Faza: koncepcja

Następny projekt Poprzedni projekt