architekci

Pracownię Projektową Arco założyłem w 1989 roku i działam na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w Gdyni. Jestem absolwentem Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej, który ukończyłem w 1980 roku.

Uprawnienia wykonawcze uzyskałem w firmie budowlanej GPB Gdańsk, w której pracę zakończyłem na stanowisku zastępcy kierownika budowy, a uprawnienia projektowe zdobyłem po 5 latach pracy w Biurze Projektów MIASTOPROJEKT Gdańsk.

Projekty powstają w kooperacji z biurami projektowymi architektonicznymi i branżowymi, a od 2008 roku współpracuję również z córką Joanną, absolwentką Wydziału Architektury PG.

W zakresie naszej działalności znajduje się wykonywanie projektów wielobranżowych wszelkiego rodzaju inwestycji, reprezentowanie Inwestora w urzędach i instytucjach w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę, i oddawania do użytkowania zrealizowanych obiektów oraz pełnienie roli inspektora nadzoru lub inwestora zastępczego.

We wszystkich przypadkach Pracownia Projektowa Arco jest odpowiedzialna przed Inwestorem za cały proces projektowy.